21.07.2024
Neprihlásený
Chcem dať TIP na výlet

Alúvium Žitavy

Lokácia:
Nitriansky kraj, okres Komárno, Martovce 
GPS:
N 18.14297676086    E 47.86383819580
Najbližšia autobusová stanica / nástupište
Martovce
Najbližšia vlaková stanica
Hurbanovo
Náročnosť
Výlet je vhodný aj pre malé deti

Popis:

Alúvium - riečne nánosy. Je to prírodná rezervácia od roku 1993, celková plocha má rozlohu 32,53 ha. Ide o priestor medzi hrádzami na rieke Žitava. Väčšina tejto lokality je v priebehu roka zaplavená.
 
V rámci pestrosti biotopu sú tu zastúpené vodné, močiarne a vegetácie lužných lesov. Vŕbové porasty v týchto priestoroch dávajú primerané ekologické a krycie podmienky hniezdeniu vtáctva. Zaznamenaných je tu 76 druhov vtákov. Vzácnymi druhmi sú volavky, bučiaky, kúdelníčky, trsteniariky, kulíky... Je tu i hojný výskyt rastliny Bledule letnej, chránenej Leknice žltej (na vode). Tiež sa tu nachádzajú aj močiarne typy rastlín - pálky ostrice, trsť.
 
Prírodná rezervácia je biologicky veľmi cenná, ochranári sa snažia zachovať genofond rauny a flóry. 
 

Diskusia

 
Batoh RSS Facebook Twitter Youtube