16.04.2021
Neprihlásený
Chcem dať TIP na výlet

Náučný chodník Šibeničný vrch

Lokácia:
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica, Nová Baňa 
GPS:
N 18.63969993591    E 48.41419982910
Najbližšia autobusová stanica / nástupište
Nová Baňa
Najbližšia vlaková stanica
Nová Baňa

Popis:

Náučná trasa je mierne členitá a je vhodná aj pre turistov - začiatočníkov, pretože stupeň jej obtiažnosti je pomerne nízky. Náučný chodník je dlhý 7 kilometrov a prekonáva prevýšenie 230 metrov. Na trase nájdete 8 zastávok:

Lutilský potok - patrí do povodia Hrona a na svojej trase prekonáva výškový rozdiel 700 metrov. Jeho prameň vyviera v pohorí Vtáčnik.

Šibeničný vrch - jeho podložie tvorí bazaloidný andezit, vrch je miestami odkrytý, čo umožňuje pozorovať jeho zloženie.

Žiarska kotlina - je najhlbšou intravulkanickou depresiou v oblasti stredoslovenských vulkanitov. Obkolesujú ju Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy a Vtáčnik.

Lesy - svoje zastúpenie tu majú najmä dub a hrab. Sú domovom pestrej fauny bezstavovcov a výbornou lokalitou pre hubárov.

Geológia krajiny - oblasť tvorí súbor sopečných hornín v zastúpení, ryolity, andezity a tufy. V minulosti tu boli významné ložiská zlata.

Skalka - je významným výhliadkovým objektom.

Dedičná štôlňa - je chráneným objektom. Slúži na odvodnenie banských diel v okolí Kremnice.

Lom pod Skalicou - nad ním sa vypína ďakovná kaplnka Panny Márie, ktorú dal postaviť miestny farár Hajnovič po tom, ako ho vyslobodili z väzenia.


 

Diskusia

 
Batoh RSS Facebook Twitter Youtube